Εγγύηση ποϊότητας

Όροι εγγύησης:

-Όλα τα είδη καλύπτονται με 5ετή εγγυηση καλής λειτουργίας για την σταθερότητα και την στερεότητα των ξύλινων μέρων τους.

-Σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή καταστροφής των καλυπτόμενων απο την εγγύηση μερών τους,εντός του χρόνου εγγύησης από λόγο που δεν αφορά κακή χρήση ή επέμβαση του πελάτη,η εταιρία μας υποχρεούται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την επισκευή των μερών τους.

-Απο την ανωτέρω εγγύηση αξαιρείτα το ύφασμα.

-Μετά τον πρώτο χρόνο ο πελάτης επιβαρύνεται των μεταφορικών εξόδων.